Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Onlajn info dan na temu „Jačanje saradnje u oblasti istraživanja i inovacija u Dunavskom reigonu“, 28.10.2021.
Onlajn info dan na temu „Jačanje saradnje u oblasti istraživanja i inovacija u Dunavskom reigonu“, 28.10.2021.

Online info dan na temu „Jačanje saradnje u oblasti istraživanja i inovacija u Dunavskom reigonu”, koji se organizuje u sklopu 7. prioritetne oblasti Strategije Evropske Unije za Dunavski region (EUSDR), a koja se odnosi na razvoj društva znanja, će biti organizovan 28. oktobra 2021. godine.

Ovaj događaj ima za cilj da približi horizontalnu oblast Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije - Širenje učešća i jačanje evropskog istraživačkog prostora, i time poveća učešće zemalja iz Dunavskog regiona u programu. Info dan će predstaviti aktuelne i predstojeće pozive date oblasti, sa naglaskom na novine, mogućnosti i konkretne akcije. Pored same strukture i kriterija, učesnici će čuti više o nekim od uspješno realizovanih projekata u prethodnim EU okvirnim programima.

Inicijativa je prevashodno usmjerena na sljedeće pozive u okviru oblasti Širenja učešća i jačanje evropskog istraživačkog prostora (mogućnost proširenja i na buduće pozive iz date oblasti):

           (Rok za prijavljivanje: 18. januar 2022.)

           (Rok za prijavljivanje: 15. mart 2022.)

           (Rok za prijavljivanje: 15. mart 2022.)

U skladu sa usvojenom praksom pospješivanja povezivanja i uparivanja organizacija, ovaj događaj će pratiti kontinuirano održavanje virtuelnih B2B sastanaka u periodu do 15. marta 2022. Godine (tzv. matchmaking) kako bi se olakšalo formiranje partnerstava i konzorcija za pripremu predloga projekata.

Registracija za učešće na online info danu je otvorena do 27. oktobra 2021. godine, i prati je kreiranje profesionalnog profila učesnika radi povezivanja sa potencijalnim partnerima.

Više informacija o događaju može se naći OVDJE.

Broj posjeta : 78

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.