Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Otvoren EIT HEI Poziv 2 (EIT HEI Call 2) u okviru EIT HEI Inicijative
Otvoren EIT HEI Poziv 2 (EIT HEI Call 2) u okviru EIT HEI Inicijative

EIT HEI Poziv 2 (EIT HEI Call 2) je sada otvoren! Kroz ovaj poziv, inicijativa ima za cilj da pomogne visokoškolskim ustanovama da osmisle aktivnosti koje će unapijrediti njihove preduzetničke i inovacione kapacitete.

Aktivnosti kandidata/aplikanata se mogu fokusirati na nekoliko tema:

  • Podsticanje institucionalnog angažovanja i promena
  • Jačanje partnerstava
  • Razvoj inovacija i poslovanja
  • Unapređenje kvaliteta preduzetničkog obrazovanja
  • Stvaranje i širenje znanja

Biće izabrano do 40 konzorcijuma, a svaki odabrani projekat biće nagrađen sa maksimalno 1,2 miliona EUR. Prva faza finansiranja trajaće od jula do decembra 2022. godine, a projekti će tokom ovog perioda dobiti najviše 300.000 EUR. Nakon uspješnog završetka prve faze, uslediće finansiranje druge faze u iznosu do 900.000 EUR za period od januara 2023. do juna 2024. godine.

Detalji poziva:

- Podnosilac/koordinator mora biti VŠU;

- Konzorcijum mora da uključi:

       Najmanje tri VŠU iz tri različite zemlje, i to:

            Jedna VŠU mora biti podnosilac/coordinator;

                Najmanje dvije druge VŠU u konzorcijumu moraju biti punopravni partneri;

                Najmanje jedna visokoškolska ustanova će biti postojeći partner EIT KIC-a;

                Većina VŠU neće biti partneri EIT KIC-a.

       Minimum jedan akter sa druge strane trougla znanja (npr. regionalne/teritorijalne vlasti, VET organizacije, RTO, MSP i start-up). Ovi akteri mogu biti punopravni partneri ili pridruženi partneri.

- Organizacija može učestvovati kao punopravni partner samo u jednoj prijavi;

- Organizacija može učestvovati kao pridruženi partner u više aplikacija;

- Projekti visokoškolskih ustanova odabrani iz ovog Poziva 2 će biti raspoređeni u dvije faze; faza 1: jul – decembar 2022. i faza 2: januar – decembar 2023. i januar – jun 2024.;

- Projekti koji ispunjavaju određene kriterijume iz faze 1 biće kvalifikovani za fazu 2 (uspješno završeni projekti iz faze 1 mogu nastaviti u fazu 2).

- Ukupno maksimalno finansiranje po projektu VŠU za fazu 1 je 300.000 EUR. Najmanje 65% finansiranja Faze 1 mora biti opredijeljeno visokoškolskim ustanovama u konzorcijumu koji nisu već postojeći partneri EIT KIC-a na početku projekta visokog obrazovanja.

- Po zadovoljavajućem završetku Faze 1, projekat visokog obrazovanja može da nastavi sa Fazom 2, koja će se sastojati od dodatnih 18 mjeseci i dodatnog maksimalnog finansiranja od 900.000 EUR. Najmanje 65% finansiranja faze 2 mora biti opredijeljeno visokoškolskim ustanovama u konzorcijumu koji nisu već postojeći partneri EIT KIC-a na početku projekta visokog obrazovanja.

 

Inicijativa takođe organizuje onlajn informativne sesije kako bi detaljnije predstavila EIT HEI Call 2 i odgovorila na pitanja kandidata. Vebinari će približiti uslove koje aplikanti I partneri moraju ispuniti, evaluaciju, administraciju i uputstva o tome kako da se definiše Akcioni plan vizije inovacija (Innovation Vision Action Plan – IVAP). Datumi i linkovi za registraciju za moguće info sesije date su u nastavku:

Pored toga, 13. decembra 17:00−18:15 CET, HEInnovate tim će održati vebinar kako bi pomogao potencijalnim aplikantima da na efikasan i jasan način koriste HEInnovate stranicu. Ovaj vebinar će se fokusirati na korišćenje stranice i instrumenta za samoocjenjivanje. Vebinar će biti snimljen i kasnije objavljen na HEInnovate internet stranici. Ovdje se možete registrovati za HEInnovate vebinar.

VŠU mogu podnijetu aplikaciju putem portala HEI Initiative Application Portal do 28. Februara, 2022., 18:00 CET.

Na stranici Inicijative EIT-a možete saznati više o EIT-ovom pozivu EIT HEI Call 2, uključujući rokove i kriterijume koje aplikanti moraju uspuniti.

 

Broj posjeta : 80

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.