Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

HORIZON EUROPE otvoreni poziv: Tvining (HORIZON-VIDERA-2021-ACCESS-03)
HORIZON EUROPE otvoreni poziv: Tvining (HORIZON-VIDERA-2021-ACCESS-03)

 

Program

Okvirni program Horizont Evropa (HORIZON)

Poziv

Tvining (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03)

Tip aktivnosti

HORIZON-CSA HORIZON Koordinacija i akcije podrške

Rok za prijavu: 18. januar, 2022., 17:00

 

Očekivani ishod:

Da bi se spriječile dalje razlike, maksimalno povećalo ulaganje u istraživanje i razvoj, i unaprijedio ekonomski rast, Horizont Evropa podržava preduzimanje relevantnih akcija u okviru cilja Širenje učešća i izvrsnosti (Widening participation and spreading excellence objective). Akcije tvininga - širenja i prenosa znanja (twinning) su jedan od glavnih instrumenata ovog cilja.

Tvining ima za cilj da unaprijedi aktivnosti umrežavanja između istraživačkih institucija tvining zemalja i vrhunskih vodećih aktera na nivou EU, na način što će ih povezati sa najmanje dvije istraživačke institucije iz dvije različite države članice ili pridružene zemlje. Stoga, cilje je nadograđivanje na ogroman potencijal umrežavanja za izvrsnost kroz transfer znanja i razmjenu najbolje prakse između istraživačkih institucija i partnera. Akcije tvininga imaju za cilj da pomognu u podizanju istraživačkog profila institucije iz tvinning zemlje, kao i istraživačkog profila njenog osoblja, uključujući poseban fokus na jačanje menadžmenta istraživanja i administrativnih vještina institucije za koordinaciju iz tvining zemlje.

Očekuje se da će rezultati projekta doprinijeti svim navedenim očekivanim ishodima:

  • Poboljšani kapaciteti i resursi izvrsnosti u tvining zemljama, omogućavajući da se stopira još uvijek očigledan jaz u istraživanju i inovacijama u Evropi.
  • Unaprijeđene aktivnosti strateškog umrežavanja između istraživačkih institucija tvining zemalja i najmanje dva međunarodno vodeća partnera na nivou EU.
  • Poboljšana reputacija, istraživački profil i privlačnost koordinirajuće institucije iz tvining zemlje i istraživački profil njenog osoblja.
  • Ojačani kapaciteti za upravljanje istraživanjem i administrativne vještine osoblja koje radi u institucijama iz tvining zemlje.
  • Poboljšana kreativnost podržana razvojem novih pristupa saradnji u oblastima istraživanja i inovacija, povećana mobilnost (unutrašnja i vanjska) kvalifikovanih naučnika.

Obim I okvir poziva i aktivnosti:

Prijedlozi za tvining bi trebalo da jasno ocrtavaju naučnu strategiju za jačanje i stimulisanje naučne izvrsnosti i inovativnih kapaciteta u definisanoj oblasti istraživanja, kao i naučni kvalitet partnera uključenih u aktivnosti tvininga. Ova naučna strategija treba da uključi aranžmane za formulisanje novih (ili tekućih) zajedničkih istraživačkih projekata u naučnoj oblasti po izboru i da opiše kako će Tvining ovo istraživanje podići na novu fazu, proširenjem njegovog obima i/ili istraživačkog partnerstva. Ukoliko je relevantno, potrebno je navesti sve poveznice sa ciljevima održivog razvoja. Takva strategija treba da uključi sveobuhvatan skup aktivnosti koje treba podržati. One bi trebalo da obuhvataju najmanje jednu od sledećih aktivnosti: kratkoročne razmjene osoblja; stručne posjete i kratkoročne obuke na licu mjesta ili online; radionice; prisustvo na konferenciji; organizovanje zajedničkih aktivnosti tipa ljetnje škole; aktivnosti diesminacije i distribucije. Ove aktivnosti treba da uzmu u obzir pitanje rodne ravnopravnosti učesnika, u mjeri u kojoj je to moguće.

Predlozi takođe treba da se fokusiraju na jačanje vještina upravljanja istraživanjem i administraciju koordinacione institucije iz tvining zemlje. Date aktivnosti  treba da budu dio namjenskog radnog paketa ili zadatka, stavljajući naglasak na specifične aktivnosti u cilju podrške osoblju institucije za koordinaciju da poboljša svoje kapacitete u pripremi prijedloga projekata i vještine upravljanja projektima/administriranja. Ako još nije uspostavljena, uspostavljanje/nadogradnja jedinice za upravljanje istraživanjem/administrativne jedinice u okviru institucije za koordinaciju takođe bi bilo korisno. Ovaj cilj će se postići potpunim korišćenjem iskustava i najboljih praksi vodećih međunarodnih partnera, što se očekuje kao konkretan rezultat tvininga.

Istraživačka komponenta, koja ne može preći 30% ukupnog granta Horizon Europe, može uključivati istraživački projekat, što će otvoriti mogućnosti za integraciju manjih istraživačkih aktivnosti i time jačanje posvećenosti i angažovanja tvining partnera.

Predlozi tvininga bi trebalo da kvantitativno i kvalitativno ilustruju očekivani potencijalni uticaj predloženih aktivnosti unutar koordinatora (institucije koja je koordinator u projektu) (i eventualno na regionalnom/nacionalnom nivou) na osnovu indikatora kao što su očekivane buduće publikacije u časopisima koji  prolaze recenziraju, sporazumi o saradnji sa preduzećima, intelektualna svojina, novi inovativni proizvodi ili usluge, broj međunarodnih studenata, broj žena naučnika i njihove uloge u istraživačkim institucijama.

Dalje, treba objasniti na koji način će vodeće naučne institucije u partnerstvu doprinijeti aktivnostima I zadatim ciljevima, kao što je obezbjeđivanja pristupa novim istraživanjima, kreativnosti i razvoja novih pristupa, kao i djelovanja kao izvor za povećanu mobilnost (unutrašnja i vanjska) kvalifikovanih naučnika i mladih istraživača, uključujući doktorande. Takođe treba obrazložiti koristi za vodeće naučne institucije i način na koji bi te institucije materijalizovale partnerstvo.

Posebnu pažnju treba posvetiti ciljevima rodne ravnopravnosti, u skladu sa obavezama organizacija kroz njihove usvojene Planove za rodnu ravnopravnost, i u skladu sa ciljevima ERA, u mjeri u kojoj je to moguće.

Istraživački dio projekta treba da bude predstavljen kroz namjenski radni paket i plan, koji uključuje naučne ciljeve, zadatke i uloge partnera.

Trajanje Tvining projekta treba da bude do 3 godine.

Tvining

Tvining je instrument Evropske unije za institucionalnu saradnju između javnih uprava država članica EU i zemalja korisnica ili partnera. Tvining projekti okupljaju ekspertizu javnog sektora iz država članica EU i zemalja korisnica, sa ciljem postizanja konkretnih obaveznih operativnih rezultata kroz peer to peer aktivnosti.

Korisnici Tvining akcija su: zemlje Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA): Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska i zemlje Evropske politike susjedstva (ENP): ENI Jug: Alžir, Egipat , Izrael, Jordan, Liban, Maroko, Palestina* i Tunis; ENI Istok: Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina.

 

Više detalja i uslove za prijavu na poziv možete pogledati na EU portalu za finansiranje i tendere.

Broj posjeta : 83

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.