Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Univerzitet Crne Gore na regionalnoj onlajn konferenciji PANORAMED DIALOGUES
Univerzitet Crne Gore na regionalnoj onlajn konferenciji PANORAMED DIALOGUES

U cilju jačanja upravljanja na više nivoa u Mediteranu kao podrška održivom razvoju, regionalni/multi-aktorski EU projekat PANORAMED  organizovao je onlajn konferenciju PANORAMED DIALOGUE sa zainteresovanim stranama, ključnim akterima i ekspertima širom Mediterana, kako bi se razgovaralo o budućem putu održivosti Mediterana.

G-đa Srna Sudar, rukovoditeljka Centra za transfer tehnologija Univerziteta Crne Gore, u svojstvu svoje pozicije, kao i stručne ekspertize i poznavanja rada i aktivnosti INTERREG MED horizontalnog projekta PANACeA/MBPC, diskutovala je i doprinijela razmatranju teme „Inovativni pristupi u razumnom korišćenju resursa“, sa posebnim fokusom na marinske resurse i nacionalne priorite i izazove, a u svjetlu nedavnog proglašenja dva zaštićena marinska područja Crne Gore – Platamuni i Katič, i nastupajućem proglašenju trećeg područja – Stari Ulcinj.

PANORAMED projekat je regionalna platforma upravljanja koja podržava proces jačanja i razvoja multilateralnih okvira saradnje u regionu Mediterana za udružene odgovore na zajedničke izazove i mogućnosti.

U okviru PANORAMED-a se realizuju strateški projekti o: Obalnom i marinskom održivom turizmu: krstarenje, integrisano priobalni i pomorski turizam, održiva i inovativna turistička ponuda; Pomorski nadzor: pomorska bezbjednost, morsko okruženje, multimodalni pomorski transport, i Inovacije: plava tehnologija, društvene inovacije i socijalno preduzetništvo.

Partneri na projektu su: Španija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Katalonija, Krit, Hrvatska, Kipar, Region Emilia-Romagna - Francuska, Grčka, Italija, Malta, Region Marke, Region Molize, Crna Gora, Portugal, Region du Sud (Francuska), Slovenija i Toskanska regija.

Mediteran je veoma heterogena oblast saradnje koju identifikuju:

  • Raznolikost geografskih, društveno-ekonomskih i političkih konteksta koji se značajno razlikuju od regiona do regiona;
  • Kohabitacija velikog broja zainteresovanih strana koji su uključeni u nekoliko dimenzija upravljanja;
  • Koncentracija različitih programa, projekata, mreža, organizacija i platformi koje finansira EU, i međunarodno finansiranje bez zajedničkog okvira koji dovodi u pitanje integraciju rezultata na nivo politika.

Nesumnjivo, postoji snažna potreba za koordinacijom različitih aktivnosti i politika koje doprinose održivom društveno-ekonomskom razvoju i zaštiti Mediterana, unapređenjem institucionalnih kapaciteta zainteresovanih strana, uključivanjem njih i njihovih mreža u napore sprovođenja integrisane diskusije i planiranja na transnacionalnom nivou.

U ovom izazovnom kontekstu gdje efikasna akcija zahtijeva snažnu međuregionalnu saradnju, osmišljen je PANORAMED projekat čiji je opšti cilj uspostavljanje inovativnog trajnog dijaloga i procesa donošenja odluka među nacionalnim i regionalnim javnim vlastima i zainteresovanim stranama. Projekat će ojačati njihove institucionalne kapacitete u definisanju zajedničkog okvira transnacionalnog upravljanja za identifikaciju i implementaciju zajedničkih pristupa, politika i strateških projekata na postavljene teme: PRIOBALNI I POMORSKI TURIZAM, POMORSKI NADZOR, INOVACIJE.

Ovjde možete pogledati PANORAMED video.

Dokumenti

Broj posjeta : 82

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.