Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Centar kompetencija za transfer tehnologija Evropske komisije: događaj iniciranja rada Centra, 14.12.2021
Centar kompetencija za transfer tehnologija Evropske komisije: događaj iniciranja rada Centra, 14.12.2021

Evropska komisija  će 14. Decembra, 2021 pokrenuti Centar kompetencija za transfer tehnologija (CCTT). Dati Centar predstavlja primarnu platformu Evropske komisije za podršku politici i izgradnju kapaciteta u  oblasti transfera tehnologija na EU, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Osnovna misija CCTT-a je da pruži stručne usluge generalnim direkcijama, regionalnim i lokalnim vlastima i relevantnim zainteresovanim stranama u tri ključne oblasti:

  • operativna podrška transfera tehnologija,
  • koncepcija finansijskih instrumenata i
  • dizajn i podrška inovativnim ekosistemima i klasterima.

Tri glavna cilja Centra kompetencija za transfer tehnologija su:

  • stvaranje priznate referentne tačke za ekspertize o transferu tehnologija za Evropsku komisiju i institucije Unije.
  • obezbijeđivanje relevantnih dokaza o transferu tehnologija i srodnih stručnih usluga kao podrška čitavom ciklusu razvoja politika EU, od faze koncepta do faze.
  • produbljivanje kompetencija u razumijevanju i znanju o transferu tehnologija, kroz istraživanje i strukturisanu agregaciju rezultata i najboljih praksi koje su generisali drugi DG i programi EU (npr. H2020, COSME, itd.).

Tokom poslednjih nekoliko godina, JRC je uspostavio i podstakao proširenje zajednice praksi koju su formirali praktičari, stručnjaci i zainteresovane strane u sektoru transfera tehnologija. Ova zajednica je usredsređena na TTO zajednicu (TTO Circle ) - Zajednicu evropskih kancelarija za transfer tehnologija. TTO Circle je mreža osnovana sa ciljem da okupi glavne javne istraživačke organizacije u cilju razmjene najboljih praksi, znanja i stručnosti, obavljanja zajedničkih aktivnosti i razvoja zajedničkog pristupa prema međunarodnim standardima za profesionalizaciju transfera tehnologija.

Relevantna dokumenta:

 

Više informacija o Centru kompetencija za transfer tehnologija (CCTT) Evropske komisije se može naći na EU Science Hub sajtu.

Broj posjeta : 93

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.