Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Klaster sastanak: Sinergetski efekti Erasmus+ projekata u cilju bolje saradnje univerziteta sa privredom
Klaster sastanak: Sinergetski efekti Erasmus+ projekata u cilju bolje saradnje univerziteta sa privredom

U saradnji Nacionalne Erasmus kancelarije u Crnoj Gori i Privredne komore Crne Gore, 9.12.2021. je održan sastanak Erasmus+ projekata visokoškolskih ustanova, čije aktivnosti tretiraju pitanja efikasnije i produktivnije saradnje sa privredom u zemlji.

Ispred Univerziteta Crne Gore, skupu se obratila mr Srna Sudar, Rukovodilac Centra za transfer tehnologija koja je iskazala zadovoljstvo što je prepoznata potreba objedinjavanja i tematske kapitalizacije rezultata Erasmus+ projekata. Univerzitet Cnre Gore je 24.11.2021. organizovao takav skuip i okupio koordinatore svih Erasmus+ projekata koji se sprovode na Univerzitetu, kako bi podstakli umrežavanje i dalje generisanje novih i inovativnih ideja.

G-đa Sudar je u svom obraćanju skupu, predstavnicima visokoškolskih ustanova i privrede, koji su fizičkim prisustvom pratili skup, kao i onima koji su pratili putem online platforme, navela da se mora uzeti u obzir da je došlo do promjene paradigme nauke  što je rezultiralo da univerzitetsko obrazovanje pređe u instrumentalno i praktično upotrebljivo za rješavanje nagomilanih problema u društvu i ekonomiji. Time se došlo do ključnog segmenta novih postulata visokoškolskog obrazovanja  - jačanje saradnje sa privrednim i javnim sektorom, koji je prepoznat kao jedan od strateških ciljeva razvoja Univerziteta Crne Gore u Strategiji razvoja Univerziteta 2019-2024.

Za uspješninu saradanju sa privredom, i sprovođenje praktične nastave, potrebno je sprovesti pažljivu analizu potreba tržišta rada, zatim prilagoditi upisnu politiku i osnažiti organizovanje prakse studenata kod poslodavaca kroz sklapanje memoranduma o saradnji sa institucijama iz privrednog i javnog sektora odnosno ugovora o realizaciji prakse u nastavnim bazama iz privrednog i javnog sektora.

Kako je Univerzitet Crne Gore okrenut internacionalizaciji i EU i međunarodnim istraživačkim i inovacionim tržištima, kontinuirano se sprovodi unapređenje nastave kroz inoviranje postojećih i kreiranje i realizaciju novih studijskih programa na svim nivoima studija, omogućavajući studentima da steknu sva znanja i kompetencije potrebne za aktivno učestvovanje na otvorenom tržištu rada i radne snage, što zahtijeva pored stručnog znanja, opšte poslovne vještine i kompetencije.

U nastavku sastanka g-đa Sudar je takođe prezentovala Erasmus+ projekat SUCCESS – Održiva saradnja univerziteta i privrede za bolju upošljenost studenata, koji direktno tretira temu današnjeg sastanka. U toku prezentacije, g-đa Sudar je učesnike upoznala sa dosadašnjim aktivnostima i rezultatima SUCCESS projekta, sprovedenom analizom dosadašnje praske saradnje Univerziteta sa kompanijama u zeemlji, kao i iznenađujućim rezultatima iste, koji su poslužili kao jedni od ključnih tačaka za dio diskusije i rješavanja izazova date teme.

Na sastanku je prisutnima podijeljen i promo materijal Euraxess paneveropske mreže za mobilnost i upošljavanje istraživača, kako bi privreda koristila sve postojeće kapacitete za povećanje svojih inovativnih potencijala.

Dokumenti

Broj posjeta : 55

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.