Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Zajednički istraživački centar (JRC) Evropske komisije razvio je novu metodu detekcije specifičnu za soj Omicron
Zajednički istraživački centar (JRC) Evropske komisije razvio je novu metodu detekcije specifičnu za soj Omicron

Važan razvoj u radu JRC-a na otkrivanju sojeva SARS-CoV-2, uključujući Omicron, koju mogu da koriste relevantne zdravstvene vlasti i institucije u bilo kojoj zemlji.

Virus SARS-CoV-2 se stalno razvija i novi sojevi, kao što je Omicron, mogu da prođu nedetektovni/neotkriveni prilikom testiranja i dovedu do „lažno negativnih“ rezultata, jer se većina metoda testiranja fokusira na originalni soj. Na primjer, od 17 standardnih PCR protokola koje preporučuje SZO za otkrivanje SARS-CoV-2, 11 i dalje funkcioniše savršeno, ali 4 imaju smanjenu efikasnost i neće otkriti virus u niskoj koncentraciji, dok 2 uopšte ne rade.

Ključni korak ka otkrivanju novih sojeva zasniva se na poznavanju njegovog genetskog niza. JRC je dizajnirao metod specifičan za Omicron koristeći sofisticirane bioinformatičke alate, koji je testiran na bolničkim uzorcima. Ovaj metod se može lako koristiti sa rutinskom opremom da se potvrdi prisustvo Omicron-a bez potrebe za skupim i dugotrajnim sekvenciranjem. Ovo omogućava bolje i brže praćenje širenja soja, a kao rezultat dovodi do boljih zdravstvenih intervencija. Od januara 2022. godine, protokol koji predstavlja ovu novu metodu preuzet je preko 3.500 puta. Ova metoda je postavljena na Zenodo platformi, gdje naučna zajednica može da je preuzme i primjeni.

Takođe, evolucija sojeva ne prestaje sa Omikronom. JRC je razvio kontrolnu tablu, gde laboratorije mogu da provjere da li je metoda koju koriste još uvek važeća u odnosu na određene sojeve.

Štaviše, JRC razvija nove „univerzalne“ metode koje bi trebalo da pomognu u otkrivanju bilo koji sojevi SARS-CoV-2: onih koje su prisutne danas i onih koje bi se mogle pojaviti u budućnosti. Ove metode se mogu primijeniti kako na uzorke ljudi, tako i na uzorke životne sredine.

JRC ostaje na raspolaganju za pružanje detaljnih informacija relevantnim službama, kao i za održavanje namjenskih sastanaka na kojima se prezentuju ove nove metode.

Broj posjeta : 173

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.