Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 07.02.2020

Institut-Centar izvrsnosti podržao posjetu Evropske Agencije za hemikalije (ECHA) Crnoj Gori



X

Institut-Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije Univerziteta Crne Gore je podržao i učestvovao na sastancima organizovanim tokom posjete Crnoj Gori predstavnika Evropske Agencije za hemikalije (ECHA) i konsultantskih kuća VVA Sprl, iz Brisela i RPA Europe, iz Velike Brtanije, koje sprovode projekat koji ima za cilj da sagleda postojeći nivo usklađenosti u oblasti upravljanja hemikalijama u Srbiji i Crnoj Gori, sa pravilima i principima u Evropskoj uniji (EU).

U periodu od 6-7.2.2020. godine predstavnici ECHA-e, VVA Sprl, iz Brisela i RPA Europe, iz Velike Brtanije, su obišli crnogorske institucije Ministarstvo održivog razvoja i turizma, nadležno za oblast upravljanja hemikalijama u okviru Poglavlja 27 – životna sredina i klimatske promjene, Agenciju za zaštitu prirode i životne sredine, i održali sastanke sa Privrednom komorom Crne Gore i privrednim subjektima u zemlji koji se bave uvozom, izvozom ili upotrebom hemikalija, zatim Institutom za javno zdravlje Crne Gore, Biotehničkim fakultetom Univerzieta Crne Gore, Centrom za ekotoksikološka ispitivanja – CETI i nevladinim sektorom. Pored radnog dijela sastanaka sa predstavnicima ministarstva i agencije, ostali akteri u zemlji su se bliže upoznali sa osnovnim principima i zahtjevima 4 Direktive EU koje uređuju oblast upravljanja hemikalijama - REACH - Direktiva o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju upotrebe hemikalija, BPR – Direktiva o biocidnim proizvodima, CLP – Direktiva o klasifikaciji, označavanju i pakovanju supstanci i smješa i PIC - Direktiva o izvozu/uvozu opasnih hemikalija.

Značajan segment posjete uključivao je i analizu izazova i potreba svih aktera u zemlji, kako bi Evropska Agencija za hemikalije (ECHA) sagledala dalje potrebne korake koje zemlja treba da preduzme kako bi danom pristupanja EU bila spremna za obaveze i poštovanje regulative EU.

U cilju podrške privrednim subjektima u zemlji, Institut-Centar izvrsnosti za istražvanja i inovacije Univerziteta Crne Gore i Privredna komora Crne Gore će formalizovati saradnju, kako bi kroz zajednčke aktivnosti i saradnjom osnažili kapacitete kompanija za obaveze koje ih čekaju članstvom Crne Gore u EU.

Broj posjeta : 132