Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 04.06.2020

Kurs za evropsku naučnu diplomatijuX

Evropski projekat S4D4C - Korišćenje nauke za/u diplomatiji za rješavanje globalnih izazova, organizuje besplatan kurs “Evropske naučne diplomatije. Kurs se sastoji iz teorijske i praktične dimenzije, čiji je cilj da polaznicima omogući:

 ■   Upoznavanje sa međunarodnim naučnim sistemom.

 ■   Upoznavanje sa sistemom međunarodne politike.

 ■   Razumijevanje povezanosti i međusobnog uticaja nauke, diplomatije i međunarodne politike.

 ■   Upoznavanje sa aktuelnim evropskim i nacionalnim praksama naučne diplomatije.

 ■   Jačanje soft-intelektualnih vještina (ljudske vještine koje se odnose na niz osobina ličnosti: stavovi, navike, maniri, komunikacione sposobnosti, radna etika i interpersonalne vještine koje karakterišu odnose sa drugim ljudima) i vještine koje se mogu prenijeti.

 

Pohađanje kursa je besplatno i vremenski fleksibilno. Za učenje u okviru Modula (2-7) potrebno je izdvojiti otprilike 15 sati, koje se organizuje na osnovu slobodnog vremena i tempa učešća učesnika.

 

S4D4C je projekat koji finansira EU, a koji koordinira Centar za društvene inovacije (ZSI), sa opštim ciljem da podrži trenutnu i buduću evropsku naučnu diplomatiju u korist osnaživanja evropskih kapaciteta i ciljeva spoljne politike EU, a posebno razvoja rješenja za globalne izazove.

 

Više informacija o S4D4C projektu i kursu se može naći na vebsajtu projekta.

 

 

Korisni linkovi:

 ■   Polugodišnji izvještaj iz 2010 - AAAS/Royal Society Report “New frontiers in science diplomacy“ 

 ■   EL-CSID projekat o naučnoj diplomatiji

 ■   EU naučna diplomatija projekat InsSciDE, koji kordinira sorbonski univerzitet

Broj posjeta : 234