Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 22.07.2020

Evropski dani istraživanja i inovacija 2020X

 

Evropska unija će proslaviti Dane istraživanja i inovacija kroz tri potpuno virtuelna događaja - Konferencija o politikama vezanim za istraživanja i inovacije, “tržnica/Marketplace”  i izložba „Nauka je divna“, od 22. do 24. septembra 2020.

Dani istraživanja i inovacija u EU okupljaju kreatore politika, istraživače, preduzetnike i građane kako bi raspravljali i oblikovali budućnost istraživanja i inovacija u Evropi i šire. Događaj je jedinstvena prilika da se diskutuje o tome kako će istraživanja i inovacije doprinijeti evropskoj budućnosti, i kao takav će prethoditi pokretanju programa Horizont Evropa - sledećeg okvirnog programa za istraživanje i inovacije, koji počinje 2021. godine.

Evropska unija je u poslednjih 30 godina, kroz višegodišnje sukcesivne okvirne programe, investirala 200 milijardi EUR u istraživanje i inovacije. Za borbu protiv trenutne krize, koja je posledica COVID-19 pandemije i u cilju postizanja održive budućnosti, istraživanje i inovacije predstavljaju ključni segment evropske ekonomije, i od vitalnog su značaja za održivo i uspješno društvo.

Prvi ovakav godišnji događaj Evropskih dana istraživanja i inovacija pokrenut je 2019., okupio je svetske lidere iz industrije, finansija, akademije i biznis sektora, a imao za cilj i mobilizaciju svih građana EU i povećanje opšte svijesti i razumijevanja o tome koliko su istraživanja i inovacije važna u rješavanju izazova sa kojima se društvo suočava.

 

Pratite program EU dana za istraživanje i inovacije za 2020. godinu na veb sajtu EU.

Broj posjeta : 548