Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 01.07.2020

Doprinos Univerziteta Crne Gore planiranju razvoja novih sadržaja i usluga na portalu Naučna mrežaX

Mr Srna Sudar, rukovodilac Centra za transfer tehnologija, Instituta-Centra izvrsnosti za istraživanja i inovacije, Univerziteta Crne Gore je učestvovala na radionici na temu „Planiranje razvoja novih sadržaja i usluga na portalu Naučna mreža“ (https://naucnamreza.me), 22. juna 2020. godine.

Radionicu je organizovalo Ministarstvo nauke sa nacionalnim partnerom na projektu Bild Studio, u okviru projekta „Promocija kulture inovacija i podrška saradnji između aktera u oblasti istraživanja, obrazovanja i inovacija (INONET)“, koji je finansiran od strane Evropske unije i Vlade Crne Gore.

Višedecenijsko iskustvo gđe Sudar u umrežavanju aktera, uspostavljanju i osnaživanju saradnje institucija na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, doprinijelo je predstavljanju relevantnih potreba i prilika umrežavanja akademskog osoblja i studentske populacije, kao i okvira za pružanje mentorstva studentima koje bi akademski bilo prepoznato u ECTS sistemu kredita.

Uzimajući u obzir činjenicu da studenti Univerziteta Crne Gore čine 90% studentske populacije Crne Gore, obezbjeđivanje sticanja praktičnih, naučnih i istraživačkih vještina putem “platforme mentorstva” na portalu Naučna mreža, a u okviru tekućih projekata, će umnogome ojačati karijerne kapacitete i mogućnosti studenata, i samim tim povećati kvalitet sticanja znanja i vještina kompatibilnih sa Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore.

Saradnja i doprinos Instituta-Centra izvrsnosti za istraživanja i inovacije, Univerziteta Crne Gore sa Ministarstvom nauke Crne Gore u okviru projekta „Promocija kulture inovacija i podrška saradnji između aktera u oblasti istraživanja, obrazovanja i inovacija (INONET)“ će se nastaviti u narednim koracima širenja kacapiteta i mogućnosti portala Naučna mreža.

Broj posjeta : 194