Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 03.09.2020

Godišnja berlinska konferencija Falling Walls – online događaj 9.11.2020.X

𝗙𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗪𝗮𝗹𝗹𝘀 je jedinstvena međunarodna platforma za lidere iz svijeta nauke, biznisa, politike, umjetnosti i društva. Ovogodišnja međunarodna konferencija koja će se održati 9. novembra, 2020. postaje digitalni događaj zbog okolnosti izazvanih COVID-19 pandemijom. Konferencija 𝗙𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗪𝗮𝗹𝗹𝘀 𝗥𝗲𝗺𝗼𝘁𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬: 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 biće organizovana kao globalna izložba koja okuplja, raspravlja i slavi mnogo širi opseg otkrića u nauci i društvu – Falling Walls naučni proboji godine, na 20. godišnjici mirnog pada Berlinskog zida. Kontinuirani napredak i razvoj Falling Walls konferencije rezultirao je prerastanjem konferencije u Svjetski samit o nauci. Konferencija će okupiti neke od najblistavijih umova i predstaviti najuzbudljivija naučna dostignuća na globalnom nivou, kako bi podstakla diskusiju o tome kako nauka i inovacije mogu doprinijeti poboljšanju uslova i rješavanju najvažnijih problema u svijetu.

Ove godine konferencija će okupiti neka od najnovijih dostignuća, pametne umove i izvanredne naučne projekte na globalnom nivou iz deset kategorija:

    ■ Biološke nauke,

    ■ Fizika i srodne nauke,

    ■ Inženjerske nauke i tehnologija,

    ■ Društvene i humanističke nauke,

    ■ Nauke u oblasti umjetnosti,

    ■ Digitalno obrazovanje,

    ■ Upravljanje naukom i inovacijama,

    ■ Novi talenti (Falling Walls Lab),

    ■ Naučni startapovi (Falling Walls Venture),

    ■ Naučno angažovanje (Falling Walls Engage).

 

Akademske institucije iz cijelog svijeta - univerziteti, istraživačke organizacije, kompanije, privatni i javni istraživački centri, akademije, finansijeri istraživanja, fondacije i pojedinci pozvani su bili da nominuju dostignuća/proboja u deset kategorija sa rokom 1. septembar 2020. Falling Walls će kontinuirano objavljivati finaliste i prikazivati njihove video zapise i promovisati njihova izvanredna dostignuća, u cilju podsticanja naučne i javne diskusije o doprinosu nauke društvu, dok će 9. novembra 2020. deset izabranih naučnih dostignuća/proboja godine (po jedan u svakoj kategoriji) biti javno objavljeni, a njihovi kreatori prepoznati u online sesiji uživo.

Materijal sa konferencije će biti trajno i besplatno dostupan u falling-walls.com online biblioteci, čime se obezbjeđuje globalni pristup i podstiče inspiracija za dalja dostignuća.

 

Broj posjeta : 197