Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 04.09.2020

Sedmi forum mladih naučnika za region Centralne i jugoistočne Evrope, 2-6.decembra 2020. u BečuX

Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) organizuje 7. Forum mladih naučnika za region Centralne i jugoistočne Evrope pod temom „Evropske naracije - u potrazi za zajedničkim različitostima“, od 2-6. decembra, 2020. u Beču, Austrija. Forum ima za cilj:

    ■ Promovisanje i podsticanje mladih naučnika da se angažuju za region Centralne i jugoistočne Evrope;

    ■ Prezentacija istraživanja mladih naučnika široj javnosti;

    ■ Razmjena među mladim i naprednijim istraživačima o temama, metodama, izvorima i rezultatima;

    ■ Umrežavanje;

    ■ Unapređenje mobilnosti u regionu;

    ■ Objavljivanje istraživačkih radova u naučnom časopisu IDM „Der Donauraum“.

 

Trodnevni Forum okupiće 20 mladih istraživača (magistri ili viši stepen) iz Evrope, iz oblasti istraživanja mira i sigurnosne politike, studija o kulturi, političkih nauka, ekonomije, geografije, sociologije, studija o medijima i istorije, kako bi predstavili i diskutovali o svojim istraživanjima od značaja za tematiku Foruma, kao i da razmjenjuju ideje i uspostavljaju međusobnu saradnju. Stručni segment konferencije tokom prva dva dana Foruma, obuhvatiće četiri tematski različita panela:

    ■ Evropa kao područje mira i stabilnosti;

    ■ Evropa kao prostor kulturne raznolikosti;

    ■ Evropa kao globalni akter;

    ■ Ako ne EU, da li postoji / da li je postojala alternativa?

 

Treći dan Foruma namijenjen je socijalnom/društvenom programu za umrežavanje i razmjenu između učesnika.

Istraživanja, koja su predstavljena i o kojima se diskutovalo tokom Foruma, biće naknadno objavljena u naučnom časopisu „Der Donauraum".

 

Prijave za učešće treba dostaviti na engleskom jeziku putem e-maila, g-din Daniel Martinek, d.martinek@idm.at, Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM), do 30. septembra, 2020. Organizatori foruma će odabranim učesnicima nadoknaditi putne troškove (do 200 €,-), kao i hranu i smještaj (jednokrevetne sobe).

 

Više informacija o Forumu i procesu prijavljivanja možete pogledati ovdje.

Broj posjeta : 291