Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 23.09.2020

Praksa u CERN-u u 2021.X

Evropska organizacija za nuklearna istraživanja (CERN) je naučno-istraživački centar u kojem se sprovode fundamentalna istraživanja, a fizičari i inženjeri koristeći najveće i najsloženije naučne instrumente na svijetu proučavaju osnovne sastojke materije - elementarne čestice koje ubrzavaju i međusobno se sudaraju blizu brzine svjetlosti. CERN je najveća labaratorija za fiziku elementarnih čestica i obrazovanjem kao jednom od ključnih misija. Stručnjaci u CERN-u nesebično dijele svoje znanje i ekspertizu sa studentima koji su predani i pasionirani u odabranom polju.

Za studente osnovnih studija u tehničkim ili administrativnim oblastima koji imaju želju da provedu nekoliko mjeseci obučavajući se „na poslu“, plaćena praksa u CERN-u u Ženevi predstavlja posebnu priliku da ojačaju svoj CV!

CERN nudi ograničen broj mjesta tokom 2021. godine u okviru svog programa praktične obuke, u trajanju od 1 do najviše 6 mjeseci, prilagođenih određenoj oblasti studija. Program nije namijenjen studentima doktorskih studija.

 

Da bi se student prijavio i kvalifikovao za ovu mogućnost, potrebno je da ispuni sledeće uslove:

        ■ redovni student na dodiplomskom nivou i ima najmanje 18 godina.

        ■ osnovna oblast studija pripada jednoj od sledećih oblasti: primijenjena fizika, računarstvo, matematika, električna

           energija/energetika, elektronika, mašinstvo ili građevinarstvo, izrada i primjena instrumenata, nauka o materijalima,

           zaštita od zračenja, bezbjednost i zaštita životne sredine, geodetski poslovi, ultra visoki vakum, naučna

           komunikacija.

        ■ ograničen broj mjesta može biti dostupan u administrativnim oblastima kao što su: prevođenje, napredniji poslovi

           administrativnog sekretara, računovodstvo, pravne usluge, ljudski resursi, bibliotekarstvo, logistika.

        ■ rad u CERN-u mora biti obavezan ili preporučeni segment studija aplikanta.

        ■ nakon završetka prakse student nastavlja studije u svojoj matičnoj obrazovnoj instituciji.

        ■ dobro znanje engleskog i/ili francuskog jezika.

 

Dodatne važne informacije:

        ■ trajanje prakse je najmanje 1 mjesec, a najviše 6 mjeseci.

        ■ studenti moraju imati sveobuhvatno osiguranje za: medicinske troškove, nezgode (na radu i privatno), kao i za bilo

           koji invaliditet proistekao iz ličnih nezgoda i na radu, kao i bolesti, a koje važi na području Ženeve.

        ■ student će primati mjesečnu naknadu od 1.516 švajcarskih franaka.

        ■ kao međunarodna organizacija CERN neće potpisati dokumente eksternih institucija/organizacija. Ukoliko obrazovna

           institucija aplikanta/studenta zahtijeva sporazum o praksi, Ugovor o praksi koji je formulisao CERN se koristi.

 

Student se može prijaviti za praksu (mjesto u programu) u bilo koje vrijeme tokom godine i može naznačiti svoju dostupnost. Prilikom prijave student mora imati unaprijed pripremljen CV, koji je neizostavni dio apliciranja. Nakon evaluacije prijave od strane CERN stručnjaka, ukoliko je prijava uspješna, studenta će kontaktirati koordinator programa.

Broj posjeta : 780

25.12.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Prvi koordinatorski sastanak Erasmus + SUCCESS projekta


15.09.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Kratki vebinar otvorenog pristupa: Interakcija nauka-politika-društvo u upravljanju morskim resursima zasnovanim na ekosistemskom pristupu i planiranju


10.09.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Takmičenje u okviru filmskog festivala Watersprite 2021.


09.09.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

UNDP-BOOST poziv za inovativna rješenja za borbu sa izazovima izazvanim COVID-19 pandemijom


07.09.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Masovni otvoreni onlajn kurs o morskom otpadu (MOOC)


04.09.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Sedmi forum mladih naučnika za region Centralne i jugoistočne Evrope, 2-6.decembra 2020. u Beču


03.09.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Godišnja berlinska konferencija Falling Walls – online događaj 9.11.2020.


22.07.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Evropski dani istraživanja i inovacija 2020


02.07.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

EU napredak prema Ciljevima održivog razvoja (COR/SDGs) - 2020


01.07.2020

Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Doprinos Univerziteta Crne Gore planiranju razvoja novih sadržaja i usluga na portalu Naučna mreža