Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Erasmus+
Erasmus+

Erasmus + je program Evropske unije koji daje podršku pojedincima i organizacijama u oblasti obrazovanja, obuka, mladi i sport, i pruža mogućnosti za studiranje, obučavanje i sticanje iskustva u inostranstvu.

U oblasti obrazovanja, fokus programa je promovisanje priznavanja i vrednovanja stečenih kvalifikacija u obrazovanju, zatim uapređenje i razvoj svih nivoa obrazovanja, otvoreni pristup obrazovanim materijalima i dokumentima, inkluzivnost i međunarodna aktivnost/mobilnost.

Za oblast mladih, fokus Erasmus+ programa jeste osnaživanje mladih za aktivno učešće u demokratskim aktivnostima razvijenih društava, razvoj profesionalnih i liderskih vještina, međukulturalna saradanja i širenje solidarnosti.

U oblasti sporta, Erasmus+ program ima za cilj jačanje saradnje i povezanosti sportskih organizacija, kao i osnaživanje aktivnosti i ideja koje rezultiraju povećanjem fizičke aktivnosti mladih i ostalih pojedinaca.

Cilj programa Erasmus + je da doprinese strategiji „Evropa 2020“ u oblasti rasta, radnih mjesta, socijalne jednakosit i inkluzije, kao i ciljevima ET2020 - strateškom okviru EU za obrazovanje i obuku.

Erasmus + program takođe ima za cilj da promoviše održivi razvoj svojih partnera u oblasti visokog obrazovanja i da doprinese postizanju ciljeva Evropske strategije za mlade.

 

Program uključuje rješavanje sledećih specifičnih pitanja:

    ■ Smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima

    ■ Promovisanje učenja odraslih/cjeloživotno učenje, posebno za sticanje novih vještina i vještine koje zahtijeva tržište rada.

    ■ Podsticanje mladih da učestvuju u evropskoj demokratiji

    ■ Podrška inovacijama, saradnji i reformama

    ■ Smanjivanje obima ranog napuštanja škole

    ■ Promovisanje saradnje i mobilnosti sa zemljama partnerima EU

 

Tri ključne aktivnosti Erasmus + programa su:

    1.  Ključna aktivnost 1: projekti za mobilnost radi sticanja novih vještina i znanja

           ■ КА1 – mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

           ■ КА1 – zajednički master programi

    2.  Ključna aktivnost 2: projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmjenu dobrih praksi

           ■ КА2 – izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

           ■ КА2 – savezi znanja

           ■ КА2 – savezi sektorskih vještina

           ■ КА2 – strateška partnerstva

    3.  Ključna aktivnost 3: projekti za podrsku reformi obrazovnih politika

           ■ КА3 – podrška reformama

 

Program takođe uključuje i dvije posebne cjeline:

        ■ Jean Monnet

        ■ Sport

 

Mogućnosti za pojedince

Erasmus + program obezbjeđuje mogućnosti za ljude svih starosnih grupa, i pomaže im da razviju i razmjenjuju znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim zemljama.

Mogućnosti za pojedince možete pogledati ovdje.

 

Mogućnosti za organizacije

Erasmus + program obezbjeđuje mogućnosti za različite organizacije, uključujući univerzitete, organizacije koje se bave obrazovanjem i obukom, think-tank organizacije, istraživačke organizacije i privatna preduzeća.

Mogućnosti za organizacije možete pogledati ovdje.

 

Korisni linkovi

     ■ Evropska unija

     ■ Evropska komisija

     ■ DG za Obrazovanje i kulturu

     ■ Tempus Program

     ■ Erasmus Mundus 

     ■ Evropska trening fondacija

     ■ EAC izvršna agencija

     ■ Eurydice

     ■ IPA 

     ■ Evropski prostor visokog obrazovanja i Bolonjski proces (EHEA)

     ■ Pakt stabilnosti jugoistočne Evrope – obrazovanje

     ■ UNESCO visoko obrazovanje

     ■ UNESCO – CEPES 

     ■ ENIC – NARIC 

     ■ ENQA

     ■ Evropska asocijacija univerziteta (EUA) 

     ■ Međunarodna univerzitetska asocijacija

 

Kalendar konkursa - nacionalna Erasmus+ kancelarija Crne Gore

     ■  kalendar konkursa

 

Erasmus+ program se implementira u periodu od 2014-2020. godine.

 

Više informacija o programu Erasmus + možete naći na web adresi Programa.

Broj posjeta : 650

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.