Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

EU4TECH konkurs
EU4TECH konkurs

Otvoren EU4TECH konkurs za projekte provjere koncepta

 

Poziv PoC-a za predloge projekata u okviru EU4TECH projekta otvoren je 21. aprila 2020. godine.

Kroz projekat EU4TECH “Provjera koncepta” za Zapadni Balkan će se obezbijediti specijalizovana podrška za najmanje 40 projekata baziranih na tehnologijama koji su razvijeni u naučnoistraživačkim ustanovama ili mikro, malim i srednjim preduzećima iz zemalja Zapadnog Balkana, a koji su u stadijumu "provjere koncepta" (Technology Readiness Level 3). Na taj način, uspješni projektni timovi će steći mogućnost rada sa ekspertima iz EU ili regiona, koji će pružiti pomoć za provjeru i zaštitu tehnologije, zatim za razvoj profesionalnog poslovnog modela i pripremu istog za izlazak na tržište, kroz šest (6) oblika tehničke pomoći, odnosno mentorstva i radionica na teme:

        ■ Razvoja tehnologije i izrade prototipa za komercijalne demonstracije;

        ■ Podrške i mentorstva u preduzetništvu;

        ■ Upravljanja intelektualnom svojinom;

        ■ Analize tržišta;

        ■ Biznis plana i biznis modela;

        ■ Dalje podrške vezane za izvore finansiranja.

 

Na predmetni konkurs se mogu prijaviti timovi koji dolaze sa univerziteta, instituta, malih i srednjih preduzeća ili startapova iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije* i Sjeverne Makedonije*, a potrebno je aplicirati sa projektom u fazi razvoja "provjere koncepta" - npr. za razvoj metoda ili ideje kako bi se utvrdila njegova izvodljivost, odnosno provjerilo da li koncept ili teorija imaju praktični potencijal.

 

Prije pripreme prijave, aplikantima se preporučuje da se upoznaju sa "Smjernicama za aplikante" koje sadrže važne informacije o kvalifikovanosti i načinu na koji će aplikacije biti ocijenjene. Takođe, na internet stranici EU4TECH projekta će se redovno ažurirati segment za najčešće  postavljena pitanja u vezi sa pozivom (FAQ).

 

VAŽNE INFORMACIJE

 

Pravo učešća: timovi sa univerziteta, instituta, malih i srednjih preduzeća ili startapova

Zemlje kortisnici: Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija* i Sjeverna Makedonija*.

Prijavljivanje: prijava mora biti u pdf formatu i podnosi se direktno preko interaktivnog obrasca na web sajtu EU4TECH.

Rok za podnošenje prijava: ponoć (CET) 24. jun 2020. godine.

Dodatne informacije: za sva dodatna pitanja i razjašnejnja obratiti se putem mejla na adresu: eu4techpoc@idi.ie.

 

Korisni linkovi:

      ■ Zvanična stranica EU4TECH projekta

      ■ Оbrazac za prijavu

      ■ Smjernice za aplikante

      ■ Najčešće postavljena pitanja (FAQ)

 

* Preduzeća iz Srbije i Sjeverne Makedonije ne mogu se prijaviti na ovaj konkurs, odnosno usmjerena su na sopstvene nacionalne šeme.

Broj posjeta : 324

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.