Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 22.04.2020

KA 1: Sticanje vještina i znanja (VSU/HEIs grantovi)X

POZIVI ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PREDLOGA ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE (VSU/HEIS)

 

Ustanove visokog obrazovanja iz EU programskih zemalja sarađuju sa institucijama iz partnerskih zemalja, na organizaciji aktivnosti međunarodne kreditne mobilnosti i zajedničke master/doktorske programe.

   ■  Mobilnost studenata između programskih i partnerskih zemalja na osnovu unutarinstitucionalnih sporazuma

   ■  Zajedničke magistarske diplome

   ■  Zajednički doktorski programi i druge mogućnosti za istraživače

   ■  Mobilnost osoblja između programskih i partnerskih zemalja

 

Erasmus + mobilnost učenja: pozivi se objavljuju se od oktobra sa rokom prijave u februaru naredne godine.

 

Međunarodni projekti kreditne mobilnosti: svi zahtjevi su navedeni na web sajtu 34 nacionalne agencije /kancelarije u programskim zemljama. Kandidati bi trebalo da podnesu predloge projekata svojim nacionalnim Erasmus + agencijama/kancelarijama.

 

Za projekte zajedničke magistarske diplome: svi zahtjevi su navedeni na web sajtu EACEA.

 

Svi detalji su objavljeni u programskom vodiču.

 

34 programske zemlje: 28 država članica EU; Island, Lihtenštajn i Norveška; Turska, Sjeverna Makedonija, Srbija.

Preko 150 partnerskih zemalja: zemlje istočnog partnerstva - Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina (priznata međunarodnim pravom); zemlje južnog Mediterana - Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunis; Zapadni Balkan - Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Srbija; Ruska Federacija (priznata međunarodnim pravom); srednja Azija: Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan; Latinska Amerika; Južna Afrika; ACP zemlje (organizacija država Afrike, Kariba i Pacifika); razvijene zemlje.

 

MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST

Saradnja između visokoškolskih ustanova programskih zemalja EU i partnerskih zemalja bazirana je na međuinstitucionalnim sporazumima. Detaljna uputstva navedena su u Erasmus + programskom vodiču - Poglavlje mobilnost učenja - Kreditna mobilnost i posebni pozivi za podnošenja projektnih predloga dostupni su na web sajtu Nacionalnih Erasmus+ Agencija (Erasmus+ nacionalna kancelarija u Crnoj Gori).

Važni Erasmus + programski dokumenti su dokumenti Erasmus + okvira kvaliteta:

  1.   Erasmus povelja za visoko obrazovanje

  2.   Interno-institucionalni sporazumi

  3.   Sporazumi o učenju

  4.   Erasmus+ Student Poglavlje

  5.   Priručnik za visokoškolske ustanove o međunarodnim projektima kreditne mobilnosti (prijava i menadžment)

 

Dokumenti/obrasci se nalaze na web sajtovima Nacionalnih Agencija ERASMUS+ programa  (Erasmus + nacionalna kancelarija u Crnoj Gori).

 

Korisni linkovi

    ■  Nacionalne ERASMUS+ Agencije/Kancelarije

    ■  Erasmus + nacionalna kancelarija u Crnoj Gori

    ■  Tehnički vodič za e-obrasce za aplikacije kojima rukovode nacionalne Erasmus + Agencije u programskim zemljama

    ■  Više datalja

    ■  Kako popuniti e-obrazac - vebinar Nacionalne agencije Erasmus + - Ukrajina

 

Kalendar poziva - Nacionalni Erasmus+ Office - Crna Gora

    ■  Kalendar poziva

 

Broj posjeta : 297