Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 22.04.2020

KA 2: Projekti izgradnje kapacitetaX

PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

 

Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja Erasmus + podržavaju modernizaciju, pristupačnost i internacionalizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, sa ciljem da se podstakne saradnja između EU i partnerskih zemalja u rješavanju izazova u upravljanju visokoškolskim ustanovama u partnerskim zemaljama. Teme koje su obuhvaćene ovom akcijom obuhvataju poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja, razvoj novih i inovativnih obrazovnih programa, modernizaciju sistema visokog obrazovanja putem reformskih politika, kao i podsticanje saradnje u različitim regionima svijeta putem zajedničkih inicijativa.

Akcija predviđa dvije (2) vrste projekata za izgradnju kapaciteta:

    ■   Zajednički projekti: podrška poboljšanju kurikuluma, upravljanja i jačanju odnosa između sistema visokog obrazovanja.

    ■   Strukturni projekti: promocija reformi u sistemima visokog obrazovanja, modernizacija politika, upravljanja i jačanje odnosa između sistema visokog obrazovanja i šireg ekonomskog i socijalnog okruženja.

 

Projekti izgradnje kapaciteta mogu biti:

    ■   Nacionalni projekti - koji uključuju institucije iz samo jedne zemlje partnera;

    ■   Projekti više država - unutar jednog regiona, u koji su uključene najmanje dvije države iz ovog regiona;

    ■   Projekti više država - koji uključuje više od jednog regiona i najmanje jednu zemlju iz svakog regiona.

 

Trajanje projekata: 2 - 3 godine

Minimalni grant: 500.000 €;

Maksimalni grant: 1.000.000 €

Rok za prijavu: 5. februar (tekuće godine) u 17:00h - Briselsko vrijeme, za projekte koji počinju 15. novembra iste godine ili 15. januar za projekte koji počinju naredne godine

 

Korisni linkovi:

    ■   E-vodič za međunarodnu dimenziju Erasmus + (priručnik pruža informacije o dostupnim mogućnostima visokoškolskim ustanovama (HEI) i njihovom osoblju i studentima sa sjedištem u zemljama partnerima).

    ■   E-vodič za pripremu konkursnog predloga projekta (vodič pruža informacije o tome kako se prijaviti za mogućnosti finansiranja).

    ■  Kako uspješno pripremiti i dovršiti projektni predlog (Erasmus +: Jačanje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja 2020 (12. novembar, 2019.): 

    ■  Info sesija Erasmus +: Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja: Kako uspješno pripremiti i dovršiti predlog projekta (pruža informacije o Pozivu za podnošenje predloga za 2018. godinu i o tome kako dovršiti predlog projekta).

    ■  Vodič kroz programe Erasmus + (daljnije informacije o projektima izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja).

    ■  Tabela projekata (osnovni detalji o projektima finansiranim u okviru akcije Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju programa Erasmus +: broj projekta, vrsta projekta, naziv projekta, lista korisnika i njihovi PIC-ovi, zemlje učesnice, imena i adrese e-pošte za kontakt osobe, dodijeljeni budžet i sažetak projekta u početnoj prijavi).

    ■  EACEA web sajt.

 

Broj posjeta : 155