Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

KA 2: Savezi znanja
KA 2: Savezi znanja

SAVEZI ZNANJA

 

Savezi znanja su transnacionalne i aktivnosti između institucija visokog obrazovanja i preduzeća bazirane na konkretnim rezultatina, usmjerene na saradnju između organizacija u zemljama programa (organizacije iz partnerskih zemalja mogu takođe učestvovati kao partneri, a ne kao aplikanti ukoliko donose značajnu dodatnu vrijednost projektu), u bilo kojoj disciplini, sektoru i međusektorskoj temi od interesa za saradnju. Cilj aktivnosti ove akcije je jačanje evropskih inovacijonih kapaciteta i podsticanje inovacija u visokom obrazovanju i poslovanju, putem:

    ■ razvijanja novih, inovativnih i multidisciplinarnih pristupa podučavanju i učenju;

    ■ podsticanja preduzetništva i preduzetničkih vještina nastavnog osoblja u visokom obrazovanju i osoblja preduzeća;

    ■ olakšati razmjenu, protok i zajedničko kreiranje znanja.

 

Savez znanja može podržati sledeće aktivnosti/projekte:

    ■ Jačanje inovacija u visokom obrazovanju, poslovanju i širem društveno-ekonomskom okruženju:

        - zajednički razvoj i primjena novih metoda učenja i podučavanja (poput novih multidisciplinarnih kurikuluma, podučavanje i učenje bazirano na potrebama stidenata i stvarnim problemima);

        - organizovanje kontinuiranih obrazovnih programa i aktivnosti sa kompanijama i unutar njih;

        - zajednički razvoj rješenja za izazovna pitanja, inovacije proizvoda i procesa (studenti, profesori i praktičari zajedno).

 

    ■ Razvijanje preduzetničkog razmišljanja i vještina:

         - stvaranje šema transverzalnog učenja i primjene vještina kroz programe visokog obrazovanja koji su razvijeni u saradnji sa preduzećima, čiji je cilj povećanje mogućnosti zaposlenja, kreativnosti i novih profesionalnih puteva;

         - uvođenje preduzetničkog obrazovanja u bilo kojoj discipline, kako bi se studentima, istraživačima, zaposlenima i predavačima obezbijedilo znanje, vještine i motivacija za preduzetničke aktivnosti u različitim okolnostima;

         - otvaranje novih mogućnosti učenja kroz praktičnu primjenu preduzetničkih vještina, što može uključiti i / ili dovesti do komercijalizacije novih usluga, proizvoda i prototipa, do stvaranja start-up kompanija i spin-off-ova.

 

    ■ Stimulisanje protoka i razmjene znanja između ustanova visokog obrazovanja i preduzeća:

         - terensko istraživanje u preduzećima, koje je u potpunosti ugrađeno u nastavni plan i program, priznata i ulaze u ocjenu/obrazovne kredite;

         - pripreme za testiranje i testiranje inovativnih mjera;

         - razmjena studenata, istraživača, nastavnog osoblja i osoblja preduzeća u određenom/ograničenom periodu;

         - uključivanje osoblja kompanije u nastavu i istraživanje.

 

Dužina trajanja projekta: 2 - 3 godine

Maksimalni grant: 700.000 EUR za 2 godine trajanja projekta ili 1.000.000 EUR za 3 godine trajanja projekta

Rok za prijavu: 28. februar (tekuće godine) u 17:00h - Briselsko vrijeme, za projekte koji počinju 11. novembra iste godine ili 1. januara sledeće godine za projekte koji počinju naredne godine.

 

Korisni linkovi:

    ■ Vodič kroz programe Erasmus+/ Erasmus+ Programme Guide

    ■ Rezultati projekata Erasmus+/Erasmus+ Project Results

    ■ EACEA web sajt.

 

Broj posjeta : 85

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.