Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 22.04.2020

KA 2: Strateška partnerstvaX

STRATEŠKA PARTNERSTVA

 

Strateška partnerstva obuhvataju transnacionalne projekte organizacija u programskim zemljama, čiji je cilj razvijanje i dijeljenje inovativnih praksi i promovisanje saradnje, vršnjačkog učenja i razmjene iskustava u oblastima obrazovanja, obuke i mladih. Strateška partnerstva bave se horizontalnim prioritetima kao i specifičnim prioritetima (više informacija o prioritetima dostupno je u Programskom vodiču):

 ■   visoko obrazovanje

 ■   stručno obrazovanje i obuka

 ■   školsko obrazovanje

 ■   obrazovanje odraslih i

 ■   omladina

 

Postoje dvije vrste strateškog partnerstva, koje pružaju mogućnost učenicima, studentima i osoblju da uče, budu obučeni ili predaju u inostranstvu, uzimajući u obzir da ove transnacionalne aktivnosti podučavanja, obuke i učenja doprinose postizanju ciljeva projekta:

 ■   podrška inovacijama

 ■   podrška razmeni dobrih praksi.

 

Različite javne, privatne i nevladine organizacije mogu učestvovati i implementirati projekte strateškog partnerstva, koji uključuju sljedeće aktivnosti:

 ■   Jačanje saradnje i umrežavanje između organizacija,

 ■   Promovisanje razvoja, testiranja i primjene inovativnih praksi,

 ■   Promovisanje prepoznavanja i vrednovanja znanja, vještina i kompetencija,

 ■   Promovisanje saradnje između regionalnih vlasti u razvoju novih sistema obrazovanja, obuke i mladih,

 ■   Podrška osobama sa invaliditetom (koji uče ili studiraju) i posebnim potrebama, i olakšavanje njihovog prelaska na tržište rada,

 ■   Podrška predavačima i profesionalnim edukatorima radi promovisanja jednakosti, različitosti i uključivanja u učenje/obrazovanje,

 ■   Promovisanje integracije novoprijavljenih migranata i podizanje svijesti o izbjegličkoj krizi u Evropi

 ■   Promovisanje preduzetništva i aktivnog građanstva među mladima.

 

Aplikacije u okviru akcije Strateškog partnerstva treba da vodi organizacija osnovana u programskoj zemlji, sa (najčešće) najmanje tri organizacije iz različitih programskih zemalja, a mogu uključivati i organizacije iz partnerskih zemalja, pod uslovom da one donose suštinsku dodatnu vrijednost projektu. Ustanove visokog obrazovanja osnovane u programskim zemljama takođe moraju imati potpisanu/usvojenu važeću Erasmus povelju o visokom obrazovanju.

 

Izuzeci mogu postojati kod partnerstava u oblasti “školskog obrazovanja i omladine” koji mogu uključivati najmanje dvije organizacije iz različitih programskih zemalja. Partnerstva u ovim oblastima takođe mogu da se prijave za posebne formate „Partnerstva za školsku razmjenu“ i „Transnacionalne inicijative za mlade“. Za ove prijave važe jednostavniji postupak prijave i djelimično izmijenjena pravila.

 

Projekti Strateškog partnerstva mogu imati različita trajanja, zavisno od oblasti:

 ■   Visoko obrazovanje: između 24 i 36 mjeseci

 ■   Obrazovanje odraslih, školsko obrazovanje i stručno obrazovanje i obuka: između 12 i 36 mjeseci

 ■   Mladi: između 6 i 36 mjeseci

 

Grantovi za projekte obično iznose oko 150 000 EUR godišnje, dok za specifični format „Partnerstva za školsku razmjenu“ iznosi oko 99 000 EUR godišnje.

 

Prijave se podnose Nacionalnoj agenciji/kancelariji u programskoj zemlji u kojoj je osnovana organizacija aplikant/podnosilac zahtjeva.

 

 

Korisni linkovi:

 ■   Brošura o finansiranju projekata za obrazovanje, obuku i omladinu

 ■   Vodič za programe Erasmus+

 ■   Erasmus+ Programme Portal Evropske komisije.

 ■   2014 kompendijum

 ■   2014 kompendijum za visoko obrazovanje

 ■   2014 kompendijum za stručno osobljavanje

 ■   2014 za školsko obrazovanje kompendijum

 ■   2014 kompendijum za obrazovanje odraslih

 ■   2014 kompendijum za mlade

 ■   2015 kompendijum

 ■   2015 kompendijum za visoko obrazovanje

 ■   2015 kompendijum za stručno osobljavanje

 ■   2015 kompendijum za školsko obrazovanje

 ■   2015 compendium za obrazovanje odraslih

 ■   2015 compendium za mlade

 

 

Broj posjeta : 194