Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije, 01.06.2020

ObukeX

OBUKE/KURSEVI


Informacije o postojećim obukama i kursevima, sa ciljem postizanja novog znanja i jačanja vještina. 

Broj posjeta : 382