Elektrotehnički fakultet, 17.10.2019

Nagrada za najbolji demo za SODA projekat na šestoj Fed4Fire+ inženjerskoj konferenciji (FEC6) u AtiniX

Na šestoj Fed4Fire+ inženjerskoj konferenciji (FEC6), održanoj u Atini, 15.-17. oktobra, SODA projekat je dobio nagradu za najbolji demo.

Na konferenciji, čija je tema bila “Wireless and Mobile clouds and mobile edge computing (MEC)”, SODA projekat su predstavili prof. dr Enis Kočan, rukovodilac projekta i dr Mališa Vučinić, tehnički koordinator projekta.

Demo projekta je pripremljen u saradnji sa Inria Eva istraživačkim institutom, čiji su istraživači učestvovali kao eksterni savjetnici na projektu.

Nakon ove prezentacije kompletnih rezultata  i kroz prihvatanje Finalnog izvještaja od strane Fed4Fire+ konzorcijuma, uspješno je završen SODA projekat. Kao najvažniji rezultati jednogodišnjeg rada izdvojeni su:

  • - razvijanje seta alata sa otvorenim pristupom za automatizovano pokretanje eksperimenata na daljinu, na dva eksperimentalna testbeda u okviru Fed4Fire+ federacije, čime je omogućeno dobijanje 4 ključna indikatora performansi 6TiSCH mreža u 3 definisana industrijski relevantna scenarija
  • - razvijanje grafičkog korisničkog interfejsa, koji omogućava pregled arhitekture formirane komunikacione mreže i uživo praćenje rezultata ključnih performansi
  • - arhiviranje i pristup rezultatima svih pokrenutih eksperimenata

Kao projekat sa izuzetnim rezultatima, koji prevazilaze ono što je zacrtano u prvobitnom predlogu, SODA projekat je pozvan da se predstavi kao reprezentativni primjer Open Call realizovanog eksperimenta  i na FEC7 konferenciji, koja će biti održana u Poznanu, Poljska, u martu 2020. godine.

Broj posjeta : 490