Ekonomski fakultet, 17.12.2020

Obavještenje o rasporedu grupa studenata za kolokvijum - 17.12.2020 11:01Poštovani studenti,

kolokvijum iz predmeta Mikroekonomija održaće se 18.12.2020. godine, kako je i najavljeno, po sledećem rasporedu:

- u 8 sati, studenti sa neparnim brojem indeksa,

- u 10 sati, studenti sa parnim brojem indeksa.

U sale, u kojima se polaže kolokvijum nije dozvoljeno unošenje elektronskih uređaja.

 

Predmetni nastavnici

Broj posjeta : 269