Ekonomski fakultet, 05.04.2020

Treći domaći zadatak, rok za predaju drugog domaćeg zadatka, video konsultacijeU prilogu je formulacija trećeg domaćeg zadatka.

Drugi i treći domaći će se predavati putem emaila kao prilog (attachment) na email adresu fam.ef.ucg@gmail.com

Zbog čitljivosti teksta fajl sa domaćim zadatkom je neophodno predati u PDF formatu, koji možete napraviti koristeći jednu od dvije opcije:

  1. Štampanjem ili eksportovanjem u PDF teksta iskucanog u nekom za to predviđenom programu (npr. Microsoft Word)
  2. Fotografisanjem rješenja ispisanog na papiru i konverzijom rješenja u „skenirani“ PDF dokument koristeći neki od za to predviđenih programa (Google Drive, ScanTailor, ili bilo koja „PDF scanner“ aplikacija)

Rok za predaju drugog domaćeg zadatka je 14. april do 24 časa.

Rok za predaju trećeg domaćeg zadatka je 24. april do 24 časa.

U srijedu, 8. aprila, u 12 časova biće organizovane video konsultacije sa saradnikom na platformi zoom.us. U cilju efikasnosti i bolje organizacije konsultacija studenti kojima su potrebne konsultacije se pozivaju da pošalju precizna pitanja o gradivu: pitanja treba poslati saradniku na zvaničnu email adresu. Nakon primljenog emaila, studenti će dobiti odgovor sa ličnim pozivnim linkom za pristup video konferenciji za konsultacije. Emailove sa pitanjima slati najkasnije do utorka, 7. aprila do kraja dana, a svi odgovori će biti poslati na dan konsultacija u jutarnjim časovima.

Nakon ovih konsultacija biće objavljeni dodatni termini za video konsultacije.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 833