Ekonomski fakultet, 26.05.2020

Online konsultacije i poeni prije ispitaU prilogu 1 je tabela sa poenima prije kolokvijuma i završnog ispita. Eventualne primjedbe slati na finaktmat@gmail.com do četvrtka, 28. maja u 9h.

U četvrtak, 28.05. u 9h, održaće se zoom konsultacije (teorija sa prošlogodišnjeg završnog ispita- prilog2). Za link se javiti sjutra do kraja dana na e-mail vladok@ucg.ac.me   

U petak, 29.05. u 9h održaće se zoom konsultacije (zadaci sa prošlogodišnjeg kolokvijuma i završnog- prilog 2). Za link se javiti preksjutra (četvrtak) do kraja dana na e-mail lazaro@ucg.ac.me

Teorijska pitanja i zadaci se neće rješavati pasivno (jednosmjerno od strane nastavnika), već se podrazumijeva aktivno učešće studenata (nije riječ o predavanjima i vježbama, već o konsultacijama!).

Studenti po starom sistemu (predmet Finansijska matematika- indeksi 2016 i ranijih godina) prijavljuju se za zoom konsultacije na isti način.

Planirajte naredne zoom konsultacije za srijedu, 3. juna i petak, 5. juna, sa početkom u 9h. Ispit će se održati 18. juna (istog dana kolokvijum i završni dio). Detaljan raspored polaganja ćemo objaviti nekoliko dana prije, a prozivka će početi u 7h45min. Zbog nešto smanjene obimnosti materije, ali ne i obuhvata, kolokvijum će trajati 1h30min, a završni ispit 1h15min.

Dokumenti

Broj posjeta : 601