Ekonomski fakultet, 05.12.2019

I kolokvijumI kolokvijum će se obaviti u ponedeljka 09.decembra 2019 godine u 9:30h.

Seminarski rad se moze predati istog dana kada je i kolokvijum

Broj posjeta : 246