Medicinski fakultet, 28.11.2018

Druga laboratorijska vježba