Fakultet političkih nauka

Literatura za kolokvijum i za završni ispit
Za kolokvijum se priprema:

  • Šuković, Mijat, Skripta za predmet Politički sistem Crne Gore, dio I, II, III, IV, VI (od 194. strane), VII, VIII, IX, X, XI, XII i Važeći politički sistem Crne Gore,
  • Izborni i partijski sistem u Crnoj Gori, Prvi dio: Politički sistem Crne Gore, str. 11-30;
  • Darmanović (2006), Crna Gora, nova država na Balkanu, str. 9-20.
  • Darmanović, Srđan, članak o tranziciji u Srbiji i Crnoj Gori, koji je u sklopu hrestomatije

Svi materijali u PDF formatu se nalaze na sajtu, u dijelu obavještenja i materijala o predmetu. Berlinski ugovor je dostupan na 

 

 

Za završni ispit se, osim gradiva za kolokvijum, pripremaju drugi, treći i četvrti dio knjige Izborni i partijski sistem (str. 46-150) i strane 117-131, 207-218, 251-265 iz knjige Demokratske performanse parlamenata Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine (2012), dostupne u biblioteci Fakulteta, kao i Ustav Crne Gore.

Broj posjeta : 124