Biotehnički fakultet

On line nastava - 26. 4. 2021.
Predavanja iz predmeta Štetočine voćaka održaće se On line, preko aplikacije ZOOM (ponedjeljak, 26.4.2021).

Link za pristup predavanjima postavljen je na platformi Moodle, na stranici predmeta kojoj studenti pristupaju preko svojih UCG email adresa.

Broj posjeta : 30