Pravni fakultet, 07.02.2019

Krivično pravo opsti dio - rezultatiKrivično pravo (opšti dio)-Podgorica

Konsultacije u vezi popravnog zavrsnog ispita obaviće se u petak,8.2.2019.u 09.30 sati.

Dokumenti