Pravni fakultet

Nova objava - 08.12.2020 13:46 POPRAVNI KOLOKVIJUM
OBLIGACIONO PRAVO - POPRAVNI KOLOKVIJUM

 

RASPORED POLAGANJA ZA 17.12.2020.

OD 8 DO 9 SATI – STUDENTI SA INDEKSOM 19, 17, 16-01 DO 16-200

OD 9 DO 10 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 16-201 DO 16-487

OD 10 DO 11 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 15, 14.

 

RASPORED POLAGANJA ZA 18.12.2020.

OD 8 DO 9 SATI – STUDENTI SA INDEKSOM 13, 12, 11, 

OD 9 DO 10 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 10, 09,08, 07

OD 10 DO 11 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 06,05,04 I OSTALE

Broj posjeta : 756