Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 20.11.2017

CULTURWB - 20.11.2017.U Banja Luci u periodu od 13-17.11.2017. godine održan je četvrti sastanak Erasmus+ projekta CULTURWB. Učesnik sastanka u ime Univerziteta Crne Gore - Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru bio je Prof. dr Aleksa Vučetić. Teme sastanka bile su:

 

Prikaz rezultata istraživanja „Ciljne grupe za LLL – značanje komunikacije i uloga strategija“ - za FTH pripremio i prezentovao Prof. dr Aleksa Vučetić.

LLL iskustva – pripremio i prezentovao Prof. dr Draženko Jorgić UBL.

Kompilacija potreba i analiza jaza – LLL rezultati – WUS Austria.

Upravljanje CULTURWB-om (finansijsko izvještavanje, narativno izvještavanje i upotreba elektronskih portala.

Prikaz preporuka za razvoj kurikuluma i proces akreditacije MA programa - za FTH pripremio i prezentovao Prof. dr Aleksa Vučetić.

CULTURWB MA razvoj kurikuluma – diskusije i preprouke za MA kurs u kulturnom turizmu.

Prezentacija obaveznih i izborinih predmeta na MA programu svih učesnika - za FTH pripremio i prezentovao Prof. dr Aleksa Vučetić.

Organizaciona problematika svih učesnika u projektu.

 

Rukovodilac projekta

Prof. dr Aleksa Š. Vučetić