Filozofski fakultet, 01.04.2020

Nova objava - 01.04.2020 02:02Poštovane kolege i koleginice,


Imajući u vidu novonastale okolnosti, redovno izvođenje nastave je obustavljeno, a date su preporuke da se otpočne sa učenjem na daljinu. U skladu sa ranijim dogovorima u vezi organizacije tematskih sadržaja na vježbama za predmet SAVREMENE SOCIOLOŠKE TEORIJE za ovu nedelju je bilo predviđeno da se obradi KARL MARKS.
U prilogu vam dostavljamo tekst u kome su prikazane osnovne crte teorije Karla Marksa.
Ukoliko ima nekih nejasnoća, javite se pitanjima na mejl adresu: obradsamardzic@gmail.com


Dodatni prilozi i upustva vezani za upoznavanje teorije Karla Marksa biće dostavljeni na kontakt mejl koji imam sa vašom grupom, kao i power point prezentacija u kojoj je pružena skica osnovnih teza iz Marksove teorije.

 

Srdačan pozdrav.

Mr obrad Samardžić

Dokumenti

Broj posjeta : 64