Elektrotehnički fakultet, 15.12.2020

Termin popravnog kolokvijumaPopravni kolokvijum će se održati u utorak, 22. decembra, u sali 106, po sljedećem rasporedu:

- u 15:00 časova studenti sa parnim brojem indeksa

- u 16:20 časova studenti sa neparnim brojem indeksa

Studenti koji su zbog uvedenih mjera i ograničenja u međugradskom putovanju spriječeni da rade kolokvijum u drugoj grupi ,mogu doći da rade sa prvom grupom.

Broj posjeta : 366