Medicinski fakultet, 31.10.2018

Konkurs za dodjelu grantova za naučno-istraživačke projekteMinistarstvo nauke objavilo je Konkurs za dodjelu grantova za naučno-istraživačke projekte.

Sve informacije i potrebna dokumentacija dostupni su na sledećoj stranici:

http://www.mna.gov.me/vijesti/193061/Milion-eura-za-naucnoistrazivacke-projekte.html.

Tim Centra za naučno-istraživački rad je na raspolaganju svim zainteresovanim kandidatima za pomoć i saradnju prilikom izrade projektne dokumentacije.

 

Kontakt osoba: dr Maša Ždralević

Rukovodilac Centra za naučno-istraživački rad

masa.zdralevic@ucg.ac.me