Prirodno-matematički fakultet, 11.04.2019

Raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmiciDo kraja semestra važiće sledeća satnica održavanja predavanja i laboratorijskih vježbi: 

9-10.30h, sala A3- predavanje

10.30-12h- prva grupa, lab. 101

12-13.30- druga grupa, lab. 101