Prirodno-matematički fakultet, 01.04.2020

Sistematika vodozemaca i gmizavaca - domaći zadatakUputstvo za pisanje domaćeg zadatka:

Na osnovu literature koja je u prilogu (uz dodatnu literaturu do koje možete doći samostalnim istraživanjem), potrebno je pripremiti Domaći zadatak: "Sistematika vodozemaca i gmizavaca" (Word dokument). Domaći zadatak treba uraditi po uzoru na "Sistematika Agnatha i slatkovodnih riba" koji se nalazi u objavi "Sistematika Agnatha i slatkovodnih riba - materijal za vježbe" (prethodna objava).

Domaći zadatak treba da sadrži spisak, opise i fotografije vrsta vodozemaca i gmizavaca (nalaze se u priloženoj literaturi), uređen po srodstvu, sa ispisanim svim višim taksonomskim kategorijama (primjer: " Sistematika Agnatha i slatkovodnih riba").

Rok za izradu domaćeg zadatka: 3 sedmice (22.4.2020). 

Domaći zadatak dostaviti na mejl predmetnog nastavnika: dragomrc@yahoo.com

Sve navedeno odnosi se samo na studente koji prvi put slušaju predmet.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 418