Prirodno-matematički fakultet, 05.02.2019

Rezultati popravnog završnog ispitaA smjer

4/18 Jakovljević Anja           B

B smjer

1/18 Jovanović Anđela          E 

3/18 Radulović Milena           E

4/18 Stojović Milena             E

5/18 Pejović Dušica              E

6/18 Karović Anja                 E

7/18 Vujošević Nikolina         E

8/18 Đurnić Marijana            E

9/18 Popović Sanja               E

10/18 Jukić Amra                 E

12/18 Saičić Vasilije             E

13/18 Bujišić Biljana            E

14/18 Bogojević Marko         E

15/18 Bulatović Bojana         E

16/18 Ćirković Obrad            E

18/18 Petrić Jovana              E

19/18 Mišković Slađana        E

20/18 Vujović Andrijana        E

Primjedbe slati na mejl konatarn@yahoo.com do 06.02.2019. u 12:00h. Naknadne primjedbe neće biti uvažene.