Filozofski fakultet, 03.02.2019

Nova objava - 03.02.2019 23:01Rezultati popravnog završnog ispita iz Srpskog jezika III (sintaksa rečenice) u januarsko-februarskom roku ak. 2018/19. god.

Ispit su položili studenti sa sljedećim brojevima indeksa:

Nikšić:

  1. 758/13 – D
  2. 775/16 – D
  3. 759/16 – E
  4. 774/14 – E
  5. 775/14 – E

Berane:

  1. 893/06 – E
  2. 878/12 – E
  3. 862/12 – E

Rezultati popravnog završnog ispita iz Srpskog jezika IV (sintaksa padeža i glagola) u januarsko-februarskom roku ak. 2018/19. god.

Ispit su položili studenti sa sljedećim brojevima indeksa (neophodno je da donesu molbu s odobrenjem prodekana za nastavu da bi im se upisala ocjena):

  1. 783/08 – E (Nikšić)
  2. 864/12 – E (Berane)

                       Prof. dr Sonja Nenezić