Elektrotehnički fakultet, 25.05.2018

Termin predaje praktikumaPraktikume sa laboratorijskih vježbi možete predati u terminu završnog ispita ili u ponedjeljak 28.05.2018. u terminu od 10:00 do 11:00 časova.