Elektrotehnički fakultet, 15.09.2019

Rezultati kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom rokuII kolokvijum

Milan Braić - 8 poena

Završni ispit

Kristina Šaranović - 12 poena

Vladan Svrkota - 11 poena

Milan Braić - 4 poena

Broj posjeta : 206