Ekonomski fakultet, 11.11.2017

Prvi kolokvijumOdlaze se prvi kolokvijum iz predmeta Menadzment investicija, po zahtjevu studenata.

Kolokvijum ce biti odrzan 21.11. u 10h.