Biotehnički fakultet, 08.12.2018

Odgađanje nastavePredavanja i vježbe iz predmeta Specijalno rasadničarstvo se neće održati u četvrtak 13.2012.2018. godine. Termin nadoknade će biti određen naknadno.

dr Miroslav Čizmović