Prirodno-matematički fakultet

Termin konsultacija
Ove nedjelje konsultacije su planirane za srijedu 25.11.2020. godine u 13:30. Studenti koji planiraju da dođu na konsultacije treba da se najave na email bozidarp@ucg.ac.me najkasnije do utorka (24.11.2020. god.) u 20h. 

Broj posjeta : 63