Građevinski fakultet, 09.01.2019

Osvojeni bodovi na računskim zadacimaDokumenti

Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultat popravnog ispita i pregled ukupno osvojenih bodova i ocjena

04.02.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati popravnih zadataka, zavrsnog ispita i pregled ukupno osvojenih bodova

30.01.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Termin polaganja popravnih zadataka i završnog ispita

24.01.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupno osvojeni bodovi

16.01.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati drugog kolokvijuma i ukupno osvojeni bodovi

09.01.2019


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na testu br. 4 i računskim zadacima 6, 7 i 8

05.12.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati prvog kolokvijumai ukupno osvojeni bodovi

19.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na testu br. 3 i računskom zadatku br. 5.

11.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Izmjena termina predavanja i vježbi i nadoknada propuštenih časova

31.10.2018