Fakultet likovnih umjetnosti, 07.10.2018

Istorija umjetnosti III-Obavezna i dodatna literaturaLiteratura za Istoriju umjetnosti III nalazi se na linkovima:

Renesansa

Manirizam

Barok

Linkovi su aktivni do 15. oktobra 2018.