Rektorat, 13.06.2017

Vijeće za prirodne i tehničke naukePredsjedavajući: Prof. dr Irena Orović, Prorektor

Članovi:

1.  Dr Vladan Ivanović-  Mašinski fakultet

2.  Dr Mileta Janjić-   Mašinski fakultet

3.  Dr Nataša Raičević -  Prirodno- matematički fakultet

4.  Dr Vladimir Božović  - Prirodno- matematički fakultet

5.  Dr Žarko Dašić - Medicinski fakultet

6.  Dr Mileta Golubović - Medicinski fakultet

7.  Dr Olga Mijušković - Građevinski fakultet

8.  Dr Milivoje Rogač - Građevinski fakultet

9.  Dr Božo Krstajić -  Elektrotehnički fakultet

10.  Dr Igor Đurović -  Elektrotehnički fakultet

11.  Dr Nada Jauković - Metaluško-tehnološki fakultet

12.  Dr Zorica Leka  -  Metaluško- tehnološki fakultet

13.  Dr Veljko Radulović  - Arhitektonski fakultet

14.  Dr Svetlana Perović-  Arhitektonski fakultet

15.  Dr Slavica Petović - Institut  za biologiju mora

16.  Dr Ana Pešić - Institut  za biologiju mora

17.  Dr Lazo Vujović - Fakultet za pomorstvo

18. Dr Ranko Popović - Biotehnički fakultet