Rektorat, 01.01.2017

Članovi Naučnog odboraProf. dr Irena Orović, Elektrotehnički fakultet, predsjednik Naučnog odbora

Prof. dr Igor Vušanović, oblast prirodno-tehničkih nauka

Prof. dr Aneta Spaić, oblast društvenih nauka

Prof. dr Filip Vukmirović, oblast medicinskih nauka

Prof. mr Nenad Šoškić, oblast umjetnosti.