Rektorat, 04.07.2017

Vijeće za umjetnostPredsjedavajući: Prof. dr Đurđica Perović, Prorektor

Članovi:

1.  Dr Zoran Koprivica- Fakultet dramskih umjetnosti

2.  Mr Sanja Garić -  Fakultet dramskih umjetnosti

3.  Mr Draško Dragaš - Fakultet likovnih umjetnosti

4.  Dr Milena Jovićević - Fakultet likovnih umjetnosti

5.  Mr Miran Begić - Muzička akademija

6.  Mr Predrag Janković - Muzička akademija