Prirodno-matematički fakultet, 18.10.2019

Nova objava - 18.10.2019 11:42Test iz predmeta Anatomija i morfologija hordata će se održati u ponedeljak, 28.10.2019. godine u sali
207. Tačna satnica i raspored grupa će naknadno biti istaknuti.
Studenti koji su polagali test prošle godine (studijska 2018/2019) mogu da prenesu poene sa testa za
ovu godinu. Svi ostali studenti (koji su ranijih godina polagali test) obavezni su isti opet da polažu.
Predispitne vježbe će se održati u ponedeljak 21.10.2019. godine u laboratoriji 007 sa početkom u 12h.
Studenti koji su zainteresovani za polaganje testa, kao i studenti koji zadržavaju poene sa testa od prošle
godine je potrebno da se prijave na mejl: marijavojinovic16@gmail.com

Broj posjeta : 248